Jogi nyilatkozat

A weboldal használata előtt kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a jogi nyilatkozatot, amely szabályozza a weboldal és a rajta szereplő tartalom használatát.\nA weboldal használatával a Felhasználó ráutaló magatartással elfogadja a jelen jogi nyilatkozatot. Amennyiben nem ért egyet a nyilatkozatban foglaltakkal, kérjük, ne használja a weboldalt.\nJelen weboldalt a Marin Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-921029, továbbiakban: „RideBalaton”) kezeli.\nA jelen weboldal tartalmát a lehető leggondosabban állítottuk össze. A RideBalaton ugyanakkor nem garantálja a weboldal tartalmának helyességét, naprakészségét és teljességét. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldalon elérhető útvonalak változhatnak.\nA Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy az útvonalak szervezett rendezvényekre, versenyekre csak a hatósági és egyéb szükséges (pl. erdőtulajdonosi) engedélyek beszerzése után használhatók.\nA RideBalaton mindent elkövet a weboldal megszakítás-mentes működéséért, de nem vállal felelősséget arra vonatkozóan, hogy a weboldal mindenkor zavartalanul és hibamentesen működik, illetve, hogy a weboldal kompatibilis lesz valamennyi, a Felhasználó által használt hardverrel és szoftverrel.

Felhasználás

A weboldalon szereplő, a RideBalaton által feltöltött valamennyi GPS információ, az útvonalak, fényképek és szöveges információ (továbbiakban: Tartalom) a RideBalaton szellemi tulajdonát képezi. A RideBalaton engedélyezi a Felhasználónak a Tartalom magáncélú felhasználását. A Tartalom üzleti célú felhasználása kizárólag a RideBalaton előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.\nA RideBalaton fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó által feltöltött képeket és tett kommenteket moderálja. A Felhasználó beleegyezik abba, hogy az általa feltöltött képeket és tett kommenteket a RideBalaton a Felhasználó megjelölésével térítésmentesen térben és időben szabadon felhasználhatja, beleértve de nem kizárólagosan promóciós célokra weboldalán, saját közösségi média-felületein is. A Felhasználó kijelenti és garantálja, hogy a weboldalon általa közzétételre szánt anyagok nem sérthetik harmadik személy jogait. A RideBalaton nem ellenőrzi, hogy a Felhasználó által feltöltött tartalom esetleg megsérti-e harmadik személy jogait, nem azonosul az anyagokkal, amelyeket a Felhasználó tesz közzé a weboldalon, és sajátjának sem tekinti őket. A RideBalaton fenntartja a jogot arra, hogy bárminemű ilyen információt bármikor, előzetes értesítés nélkül, saját belátása szerint szerkesszen vagy eltávolítson webhelyéről.

Felelősség

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a terepen kerékpározás veszélyes, a Felhasználó azt saját felelősségére teszi. A RideBalaton kizár minden felelősséget a kerékpározás során esetlegesen bekövetkező balesetekért.

A törvény által megengedett mértékig a RideBalaton ezennel kizár minden felelősséget a webhely használata és/vagy ennek eredménye által bármilyen módon, közvetlenül és/vagy közvetetten okozott mindennemű kárért, beleértve, de nem kizárólagossággal a következők által bármilyen módon okozott és/vagy azokból bármilyen módon fakadó károkat:

  • a Felhasználó bármiféle tevékenysége, melyre esetleg a webhelyen közzétett információ ösztönözte Felhasználót,
  • a webhely használatának lehetetlensége, és
  • a webhelyen szereplő bizonyos információk helytelensége, hiányossága vagy elavultsága.

Harmadik személyek szolgáltatásai és jogai

A weboldalon feltüntetett térképek, továbbá rendezvények, helyszínek, szolgáltatások és az időjárás-előrejelzés harmadik felek szolgáltatásai illetve szellemi termékei, melyek pontosságáért, helyességért, valóságnak megfelelősségéért a RideBalaton nem vállal felelősséget.

A weboldal tartalmaz más weboldalakra, térképekre vonatkozó utalásokat. Ez nem jelenti automatikusan azt, hogy a RideBalatonnak bármilyen kapcsolata lenne ezekkel a weboldalakkal vagy tulajdonosukkal. A kapcsolódó weboldalak harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak. A kapcsolódó weboldalakhoz az üzemeltető csak hozzáférést biztosít, az ilyen webhelyekkel és a rajtuk szereplő információkkal kapcsolatban a RideBalaton semmilyen felelősséget nem vállal. A jelen webhely használatával Felhasználó elfogadja a webhely használatának feltételeit (s.szalas.hu/3958879719/images/ff/ff_hu.pdf, www.booking.com/content/terms.hu.html, www.google.com/intl/hu_ALL/help/terms_maps.html, www.openstreetmap.org/copyright/en).

Egyéb rendelkezések

A RideBalaton fenntartja a jogot a jelen jogi nyilatkozatot előzetes értesítés nélküli módosítására és megváltoztatására. Amennyiben a RideBalaton módosítja jelen nyilatkozatot, úgy a változásokat a weboldalon közzéteszi, és a módosításra felhívja a Felhasználók figyelmét. A jelen jogi nyilatkozatra és a weboldal használatára Magyarország jogrendje vonatkozik.